Rapporten mensenrechtenonderganisaties: achtergrond bij de behandeling van Palestijnse (kind)gevangenen

Zowel Defense for Children International als Amnesty International toonden in recente rapporten aan hoe Palestijnen (ook kinderen!) onderworpen worden aan militaire vervolging en daarbij hun basisrechten worden ontzegd.

Abonneer op
1458 handtekeningen

Teken de petitie

Geen Belgische samenwerking met de Israëlische politie

Het Belgische ministerie van Justitie en de Katholieke Universiteit van Leuven werken in het project LAW-TRAIN samen met de Israëlische politie rond ondervragingstechnieken waarin de “expertise” van Israël wordt gebruikt.

Nieuwsbrief