Rapporten mensenrechtenonderganisaties: achtergrond bij de behandeling van Palestijnse (kind)gevangenen

Zowel Defense for Children International als Amnesty International toonden in recente rapporten aan hoe Palestijnen (ook kinderen!) onderworpen worden aan militaire vervolging en daarbij hun basisrechten worden ontzegd. Heel vaak wordt kinderen de aanwezigheid van een ouder of advocaat ontzegd, en zowel bij kinderen als volwassenen wordt er frequent fysieke en en psychische mishandeling toegepast. Palestina Solidariteit voerde in België reeds eerder campagne rond dit thema.