Israël foltert - KU Leuven negeert

Geen samenwerking met de Israëlische politie!

De KU Leuven werkt in het project LAW-TRAIN samen met de Israëlische politie rond ondervragingstechnieken waarin de ‘expertise’ van Israël wordt gebruikt. Israël schendt al decennia de rechten van de Palestijnen en zet daarvoor onder meer zijn politiediensten in: hardhandige arrestaties en intimidatie van Palestijnen, zelfs van kinderen, zijn schering en inslag.

Israëlisch politiegeweld

Amir (14) uit Oost-Jeruzalem werd op 23 januari ‘17 rond 3u30 van zijn bed gelicht door de Israëlische grenspolitie en meegenomen voor verhoor. Hij zat twee uur geknield, zijn handen geboeid achter de rug. “Plots begon [de ondervrager] me over heel mijn lichaam te slaan, boksen en schoppen. Hij schreeuwde, vloekte en zei vieze dingen over mijn mama. Hij dreigde ermee mijn vader werkloos te maken.”
(Bron: dci-palestine.org)

Waarom de KU Leuven uit Law-Train moet stappen

Tine Danckaers, Midden-Oostenjournaliste bij MO*, gaat in gesprek met:

  • Eva Brems, prof. mensenrechten UGent, en Reine Meylaerts, prof. literatuur KU Leuven. Beiden getuigen van hun recente reis naar de Palestijnse Gebieden en Israël.
  • Lieven De Cauter, prof. filosofie KU Leuven, en Thomas Van Riet, prof. fysica KU Leuven. Zij behoren tot de groeiende groep professoren die zich openlijk hebben uitgesproken tegen de deelname aan Law-Train.